Pusan Sukuseura Ry

Påsa-suku on lähtöisin Kaakkois-Suomesta, jossa se esiintyy jo 1540-luvulta lähtien Viipurin ja Lappeen seuduilla. Påsa-suvun nimi on kirjoitettu vuosisatojen kuluessa monella eri tavalla, kuten edeltä käy ilmi, mutta oletettavaa on, että kyseessä on alun perin sama suku. Ruotsinkielisellä alueella sukunimi lausuttiin todennäköisesti pitkällä ruotsalaisella å:lla ja suomenkieliset lienevät lausuneet sen lyhyellä suomalaisella o:lla.

Ajankohtaista

Pusan sukuseuran kokous ja tapaaminen järjestetään Ruovedellä 6.8.2022 Vinsan Villassa osoitteessa Pöytäniementie 185, 34600 Ruovesi. Yhteyshenkilö Kullervo Mäkinen (kullervo.makinen@gmail.com, puh. 0500-534972).

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisaika ilmoitetaan myöhemmin.